Hora Mare

Naast de activiteiten voor Muziekpraktijk Avenis en haar werk op PC Basisschool De Maliebaanschool, maakt de docente van Muziekpraktijk Avenis deel uit van verschillende (professionele) ensembles. Eén van deze ensembles is het Roemeens ensemble Hora Mare. Per januari 2013 staat dit ensemble onder haar leiding.

Roemeens Ensemble Hora Mare

Het kwartet Hora Mare speelt al enkele jaren samen. De hoofdbezetting van Hora Mare bestaat uit:

  • Marlies de Roos (panfluit)
  • Mihai Turcitu (viool)
  • Vasile Luca (cimbaal)
  • Mihai Scarlat (contrabas)

Optredens variëren van concerten tot het spelen op feesten & partijen, bruiloften, recepties, begrafenissen tot het geven van schoolconcerten en het spelen in bejaardenhuizen. Op 15 maart 2013 is Hora Mare te horen in Restaurant Merdane en op 30 juni 2013 tijdens de muzikale en culturele fietsroute van Waterland Kerkenland. Kijk voor meer informatie over optreden in de agenda van Marlies de Roos op www.marliesderoos.nl